Amager Strandparks Historie

Amager Strandpark blev grundlagt i 1934, og ligger på øen Amager på Sjælland.

Amager Strandpark strækker sig fra Badeanstalten Helgoland der ligger ud for Øresundsvej i nord, helt til Femøren og Tiøren ud for Hedegaardsvej i syd.

Amager Strandpark er skabt i 1933, her blev udpumpet 20.000 m³ sand fra havbunden.

I de følgende år blev der tilført yderligere 100.000 m³ sand til stranden, her blev græsarealet også udfyldt.

 Den nye del af strandparken åbnede i 2005. Denne del består af en fremskudt kystlinje i form af en kunstig ø i hele parkens 2 kilometers bredde.

Derudover er der også etableret en lagune, der er tegnet af tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard. 

Den lave vandstand ved Amager Strand har givet problemer, hvilket resulterede i at der har måttet tilføjes mere sand på stranden gennem årene, da tidevandet førte sandet ud i Øresund igen. 

Den nye strandø har løst dette problem, da strandøen ligger længere ude i Øresund, kan bølgerne “holde” på sandet. 

Strandparken drives af det kommunale selskab Amager Strandpark I/S.